Sunday, September 24, 2006Pilvilajit - Cloud Types: Tämä kylmän rintaman etureunassa ollut pilvivyöhyke sisälsi ajoittain ja paikoin myös hahtuvapilviä. Kuvassa nähdään yksi tällainen raita kuvattuna Hämeenlinnassa kohti itätaivasta. Pilvimassan osat liikkuivat kohtalaisesti länsiluoteesta itäkaakkoon, mutta pilvimassa kokonaisuutena eteni hyvin hitaasti etelään - This zone of clouds in the foreside of the cold front included occasionally and locally also altocumulus clouds. In the picture we see one this kind of stripe photographed in Hämeenlinna towards eastern sky. Parts of the cloud mass moved moderately from the west-northwest to the east-southeast, but the cloud mass as a whole proceeded very slowly to the south.

Wetter3 A. Wetter3 B.

Helsingin Puistolan säätilasto syyskuussa 2006 - Weather chart of Puistola, Helsinki in September 2006.

Helsingin auringon nousu- ja laskuajat - Sunrise and sunset times at Helsinki.

Flickr 1 Flickr 2

0 Comments:

Post a Comment

<< Home