Friday, September 08, 2006

Kylmää ilmamassaa edeltäviä matalan keskuksen kuuroja - Showers of a low pressure center preceding a cold air massPilvilajit - Cloud Types: Sama kuuropilvi kuin edellisessä kuvassa. Tässä kuvattuna lounaistaivaalle. Kuuropilven yhteydessä oli verhopilvimäinen yläosa, jonka läpi aurinko kuulsi. Verhopilvi oli melko laaja; jäänne kuuroalueen alkuvaiheista. Kuvassa näkyy kuuropilven kumpumaisten osien järjestyminen lounais - koillissuuntaiseksi jonoksi, joka liikkui itään - kaakkoon - The same cumulonimbus cloud as in the previous photo. In here photographed towards southwestern sky. Associating with the cumulonimbus cloud there was an altostratus-like upper part, through which the sun glowed. The altostratus cloud was rather wide; a remain of early stages of the shower area. In the photo there is seen a lining of the cumuliform parts of the cumulonimbus cloud along the direction of southwest - northeast, which moved to the east - southeast.

Säätilanne (Suomi) - Weather Condition (Finland): Sama kuin edellisessä kuvassa - The same as in the previous picture.


Säätilanne (kuva) - Weather Condition (the picture): Sama kuin edellisessä kuvassa - The same as in the previous picture.

Huomioita - Notes: Vaikka sadekuurot olivat paikoin rankkoja, niin niistä ei niiden lyhytkestoisuuden takia kertynyt runsaita sademääriä. Tässä vaiheessa myös tyypillinen kesän vaikutus ilmeni vielä; sateissa oli suuria paikallisia eroja. Kts. sademäärää ko. sääasemalla - Allthough the showers were locally heavy, there didn''t accumulate large amounts of precipitation due to their short rotation. A this stage a typical summery influence appeared as well; there was big local differences in the amounts of rain. Look at the amount of rain at the weather station in question.

Wetter3 A. Wetter3 B.

Helsingin Puistolan säätilasto syyskuussa 2006 - Weather chart of Puistola, Helsinki in September 2006.

Helsingin auringon nousu- ja laskuajat - Sunrise and sunset times at Helsinki.

Flickr 1 Flickr 2

0 Comments:

Post a Comment

<< Home