Saturday, September 09, 2006Lämpötila - Temperature: min +10,5 C max +15,2 C

Sademäärä - Precipitation: 0,0 mm

Pilvilajit - Cloud Types: Tiivistä, mutta ohutta kumpukerrospilveä vielä melko voimakkaassa pohjoistuulessa. Viileän ja kuivahkon polaari-ilmamassan kirkkaus sai pilvien piirteet hyvin esiin. Liike nopeahkosti pohjoisesta etelään. Kuva on otettu Hämeenlinnassa lounaistaivaalle - A thight but thin layer of stratocumulus clouds in an yet rather strong northerly wind. The clearness of the cool and rather dry air mass caused the appearances of the clouds apprear well. The movement rather fast from the north to the south. The photo is taken in Hämeenlinna towards southwestern sky.

Säätilanne (Suomi) - Weather Condition (Finland): Matalapaine jäi vielä melko voimakkaana Suomen itäpuolelle. Sen myötä pohjoistuuli heikkeni vain hitaasti. Luoteessa lähestyi uusi rintamasysteemi ja idän matalapaineesta kiertyi okluusiorintama (tai lämmin rintama tulkinnasta riippuen) lähellä idässä - The low pressure remained in the eastern side of Finland being rather strong yet. Due to that the northerly wind calmed down only slowly. In the northwest there approached a new frontal system and the eastern low pressure circulated an occluded front (or a warm front depending of the interpretation) near in the east.

Säätilanne (kuva) - Weather Condition (the picture): Kuvan pilvet liittyivät ilmamassaan. Itäiseen rintamaan liittyen tämän pilvikerroksen yläpuolella esiintyi päivän aikana vaihtelevasti untuva-, harso- ja verhopilviä. Alkupäivästä tarkastelualueelle ei sattunut sateita (Helsingin sääasemalla hyvin vähän), vaikka ko. rintaman sade viipyi lähellä. Ilmamassan viileys ja runsas pilvikerros ei suosinut konvektiivista kumpupilvimuodostusta; ei kuuroja - The clouds in the picture were associated with the air mass. Associating with the eastern front there appeared variably cirrus, cirrostratus and altostratus clouds above this layer of clouds. During the early part of the day there didn't rain at the observation area (very little at the weather station of Helsinki), allthough the precipitation area of the front lingered near. The coolness of the air mass and the dense cloudyness didn't favour convective formation of cumulus clouds; no showers.

Huomioita - Notes: Edellisen illan jälkeen pilvimassa runsastui ja pysyi runsaana tähän asti. Sen ja voimakkaan tuulen takia yö oli suhteellisen lämmin ja lämpötilan vuorokausivaihtelu pieni - After the previous evening the cloud mass got more dense and stayed dense up to here. Due to that and the strong wind the night was relatively warm and the cycle of night and afternoon temperature was small.

Wetter3 A. Wetter3 B.

Helsingin Puistolan säätilasto syyskuussa 2006 - Weather chart of Puistola, Helsinki in September 2006.

Helsingin auringon nousu- ja laskuajat - Sunrise and sunset times at Helsinki.

Flickr 1 Flickr 2

0 Comments:

Post a Comment

<< Home