Wednesday, September 13, 2006Lämpötila - Temperature: min +8,6 C max +22,7 C

Sademäärä - Precipitation: -

Pilvilajit - Cloud Types: Kaksi vähäistä untuvapilveä muutoin selkeässä keskileveysasteiden ilmamassassa. Liike kohtalaisesti lännestä itään. Ilmamassan yhä lisääntynyt kosteus samensi taivaan sinisyyttä jo selvästi. Kuva on otettu Espoon Tapiolassa pohjoistaivaalle - Two minor cirrus clouds in a middle latitude air mass otherwise clear. The movement moderately from the west to the east. The further increased humidity of the air mass blurred the blueness of the sky allready clearly. The photo is taken in the district of Tapiola in Espoo towards northern sky.

Säätilanne (Suomi) - Weather Condition (Finland): Suomen eteläpuolella viipyi edelleen korkeapaine, jonka pohjoispuolitse lännestä saapui ajankohtaan nähden lämmintä ja merellistä keskileveysasteiden ilmamassaa. Jäämerellä olleen matalapaineen jälkipuolella etelään oli kuitenkin etenemässä kylmää ilmaa, joka oli tässä vaiheessa jo Lapissa. Kylmän ilman etenemistä auttoi luoteesta vahvistuva korkeapaine - In the southern side of Finland there lingered further a high pressure, which circulated along its northern side unseasonably warm marine middle latitude air mass. However, in the afterside of the low pressure in the Arctic Ocean there was moving cold air southwards. At this phase it was allready in Lapland (northern Finland). Proceeding of the cold air was aided by a high pressure strengthening from the northwest.

Säätilanne (kuva) - Weather Condition (the picture): Kuvan untuvapilvet eivät liittyneet rintamiin. Korkeissa kerroksissa oleva kosteus (tiivistyneet pilvet) voi olla jäänne vanhoista rintama- tai kuuropilvistä tai kosteus pääsee tiivistymään paikallisesti eri troposfäärin kerrosten tuuliolosuhteiden vaikutuksesta (esim. suihkuvirtaus) - The cirrus clouds in the picture weren't associated with fronts. Humidity (condensed clouds) at high altitudes can be a remain of old frontal clouds or shower / cumulonimbus clouds or humidity can condense locally by the influence of wind conditions at different altitudes of the troposphere (for example the jet stream).

Huomioita - Notes: Selkeä sää aiheutti tänä päivänä suuren lämpötilan vuorokausivaihtelun verrattuna edelliseen päivään - The clear weather caused today a large cycle of the night and afternoon temperature as compared to the previous day.

Wetter3 A. Wetter3 B.

Helsingin Puistolan säätilasto syyskuussa 2006 - Weather chart of Puistola, Helsinki in September 2006.

Helsingin auringon nousu- ja laskuajat - Sunrise and sunset times at Helsinki.

Flickr 1 Flickr 2

0 Comments:

Post a Comment

<< Home