Thursday, September 14, 2006Lämpötila - Temperature: min +9,3 C max +22,3 C

Sademäärä - Precipitation: -

Pilvilajit - Cloud Types: Harso-, verho- ja hahtuvapilviä pohjoisesta lähestyvään kylmään rintamaan liittyen. Pilvimassa oli järjestynyt näyttäviksi raidoiksi ko. rintaman suuntaisesti. Yksittäiset pilvimassan osat liikkuivat nopeahkosti itään - kaakkoon, mutta pilvimassa eteni kokonaisuudessaan hitaasti etelään. Utu samensi jonkin verran pilvien näkymistä. Kuva on otettu Espoon Tapiolassa kaakkoistaivaalle - Cirrostratus, altostratus and altocumulus clouds associating with a cold front approaching from the north. The cloud mass was assembled into showy stripes along the direction of the front. Single parts of the cloud mass were moving rather fast to the east - southeast, but the cloud mass as a whole proceeded slowly to the south. Haze blurred the appearing of the clouds somewhat. The photo is taken in the distric of Tapiola in Espoo towards southeastern sky.

Säätilanne (Suomi) - Weather Condition (Finland): Kollisessa olleen voimakkaan matalapaineen ja luoteesta vahvistuneen korkeapaineen yhteisvaikutuksesta etelään eteni aikaisempaa huomattavasti kylmempää ilmaa pohjoisesta. Ko. päivän aikana kylmän ilmamassan etureunassa eteni ns. kuiva kylmä rintama, koska siitä ei tullut sadetta tai tuli hyvin vähän - With the simultanious effect by a strong low pressure in the northeast and a high pressure strengthening from the northwest there proceeded much colder air than before from the north. During the day in question in the leading edge of the cold air mass there proceeded a so called dry cold front, because it didn't give rain or it gave very little.

Säätilanne (kuva) - Weather Condition (the picture): Kylmän rintaman hyvin hitaan etenemisen vuoksi pilvimassa jäi elämään vaihtelevasti Etelä-Suomen päälle. Havaintopaikka säilyi iltapäivään asti rintaman lämpimämmällä puolella, jonka tunnisti ilmamassan udusta (ja korkeasta lämpötilasta). Rintaman jälkipuolella utu hävisi ja pilvimassan jyrkkä takareuna alkoi lähestymään pohjoisesta - Due to the very slow proceeding of the cold front the cloud mass stayed over southern Finland to evolve variably. The observation post remained in the warmer side of the front up to the afternoon, which was identified by the haze of the air mass (and the high temperature). In the afterside of the front haze disappeared and the sharp back edge of the cloud mass started to approach from the north.

Huomioita - Notes: Tässä tilanteessa yö oli paljon lämpimämpi kuin seurannut ilta, koska yöllä vaikutti vielä lämmin ilmamassa ja runsastuva pilvisyys; yön alin lämpötila oli selvästi yli +10 astetta - In this situation the night was much warmer than the followed evening, because at night there influenced yet the warm air mass and an increasing cloudyness; the minimum temperature of the night was well over +10 C.

Wetter3 A. Wetter3 B.

Helsingin Puistolan säätilasto syyskuussa 2006 - Weather chart of Puistola, Helsinki in September 2006.

Helsingin auringon nousu- ja laskuajat - Sunrise and sunset times at Helsinki.

Flickr 1 Flickr 2

0 Comments:

Post a Comment

<< Home